phoneRed 03142414594-5

smartphone 09133187343

redsms  500097777777000

عنصرهای هم جوش فولاد:

settings فولاد به آهنی گفته می شود که درصدی از وزن آن را کربن تشکیل دهد.

settings خواص فولاد، وابسته به درصد کربن، عملیات حرارتی انجام گرفته شده و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن است.

settings در دوران باستان فولاد هندی بسیار معروف بوده است به همین دلیل احتمالا صنعت فولاد سازی از هند به ایران آمده است.

settings  خواص مختلف فولاد نشأت گرفته از عنصرهای همجوش شده با فولاد است. یکی از عنصرهای همجوش شده با فولاد، کربن است. میزان کربن، نشان دهنده جنس فولاد می باشد کربن باعث تردی فولاد می شود، هر چه کربن کمتر باشد جنس فولاد نرم تر و چکش خوری آن بیشتر خواهد بود. عنصر همجوش شده ی دیگر منگنز است، این عنصر باعث سختی فولاد می شود و آن را سخت می کند.سیلسیم نیز سختی فولاد را افزایش می دهد، به فولاد تا 35% وزنش سیلیسیم می زنند.

settings فسفر، فولاد را ترد می کند ولی میزان آن نباید زیاد باشد زیرا در سرما با ضربه ای می شکند.

settings کرم و مس از زنگ زدن فولاد جلوگیری می کند .

metals banner

کاربرد انواع فولاد:

settings میزان کربن موجود در فولاد، کارایی آن را متفاوت می کند.

settings فولادی که 0.2 درصد کربن دارد برای ساخت سیم و لوله به کار می رود. فولاد با 0.2 تا 0.6 درصد کربن برای ساختن ریل و دیگ بخار و فولاد با 0.6 تا 1.5 درصد کربن برای ساخت ابزارآلات، کارد و چنگال و موارد سخت تر استفاده می شود.

آلیاژهای فلزی به 2 دسته آلیاژهای غیرآهنی و آلیاژهای آهنی تقسیم می شود. طبق تقسیم بندی مشاهده شده در تصویر زیر فولاد ها از جمله آلیاژهای آهنی محسوب شده و خود به 2 دسته فولادهای آلیاژی و فولادهای ساده کربنی تقسیم می شود.

فولادهای آلیاژی:

settings برای تهیه فولادهای آلیاژی، آهن مذاب تصفیه شده را با مقداری کربن و فلزهای آلیاژدهنده مثل وانادیم، کروم، تیتانیم، منگنز و نیکل به فولاد تبدیل می کنند. این نوع فولاد برای مصارف خاص استفاده می شود.

تقسیم بندی آلیاژهای فلزی