phoneRed 03142414594-5

smartphone 09133187343

redsms  500097777777000

فولاد خام از 2 روش تولید می شود :

settings تهیه آهن خام در کوره بلند و تولید فولاد

settings تولید فولاد خام از سنگ آهن و یا آهن قراضه در کوره الکتریکی

در روش اول که در ذوب آهن اصفهان استفاده می شود و احیای غیر مستقیم آهن است، روش کار به این گونه است که باید سنگ آهن به همراه آهک و کک وارد کوره بلند شده و آهن خام تولید می شود و در مرحله بعد این آهن خام به فولاد مذاب تبدیل می گردد و پس از جداسازی ناخالصی های آن فولاد خام تولید می گردد.

settings در روش دوم که در مجتمع فولاد جنوب استفاده می شود و احیای مستقیم آهن است، روش کار به این گونه است که از قراضه آهن و یا آهن اسفنجی استفاده می نمایند.

settings به علت کمبود قراضه آهن در کشورمان در این روش بیشتر از آهن اسفنجی استفاده می شود .

settings بیشتر فولاد خام جهان از روش اول و به وسیله کوره های بلند تولید می شود ولی تولید فولاد با روش دوم توجیه پذیر تر خواهد بود.

settings تولید فولاد در کوره های الکتریکی به دلیل استفاده از قراضه آهن سریع تر خواهد بود و همچنین هزینه ایجاد یک کوره بلند بسیار بیشتر از ایجاد کوره های الکتریکی خواهد بود. علاوه بر آن روش کوره بلند محدودیت زیست محیطی بیشتری نسبت به روش احیای مستقیم دارد و همچنین آهن اسفنجی دارای عیار بالاتری است و حمل و ذخیره آن نیز آسان تر خواهد بود

settings در ایران درصد بالایی از فولاد خام توسط آهن اسفنجی تولید می شود.

fooladkham

settings تولید آهن اسفنجی یا با استفاده از زغال سنگ و یا گاز انجام می گیرد ، در کارخانه های بزرگ، تولید آهن اسفنجی با کمک زغال سنگ است ولی این روش یک سری مشکلاتی ایجاد کرده است که استفاده از آن زیاد توصیه نمی شود که در زیر شرح خواهیم داد:
هر ساله هزینه های بسیاری برای استخراج زغال سنگ صرف می شود که توجیه اقتصادی نخواهد داشت و این روش برای کشورهایی قابل انجام است که گاز طبیعی در دسترس نباشد و معادن زغال سنگ قابل استحصال باشد و همچنین تولید آهن اسفنجی به کمک زغال سنگ باعث آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه خواهد شد.

settings به دلیل موارد ذکر سده در بالا سرعت گسترش استفاده از روش زغال‌سنگ در آینده ای نه چندان دور کم می شود و روش گازی جایگزین آن خواهد شد.