بوته ریختگری

انواع وزنه های چدنی لیفتراک و لودر ازمرحله قالبسازی تا تولید و سندبلاست

 

وزنه های تعادلی لیفتراک و لودر
Lifter