بوته ریختگری

تولید انواع شمش های خاکستری، داکتیل و آلیاژی مطابق با استاندارد های کلید چدن و سفارشات خاص مشتریان با برند SCS 

 

بوته های ریخته گری
بوته های ریخته گری