بوته ریختگری

تولید بوته های چدنی با برند SCS مورد استفاده در  صنعت ریخته گری آلومینیوم 

 

بوته های ریخته گری
بوته های ریخته گری
بوته های ریخته گری